Salvestised

Pühapäevakoolid, jutlused jm

On säilinud sadu kiriku- ja pühapäevakooli jutlusi. Arhiividest on leitud ka intervjuusid.

Kirjutised

Kirjutised, luuletused, raamatud

Suure vaimuinimesena on Emmanuel jätnud meile mitmeid raamatuid, kirjutisi ja luuletusi.

Emmanuel Kirss

Eluloolist

Läbi mitme eluetapi ja raskuste kiuste kasvas vaim, kes on jätnud meile suure pärandi

EI tunta tõde

Inimesed tunnevad ära küll vale, kuid mitte iialgi Tõde.

Sellest vale äratundmisest sünnivad neis uued tõekspidamised, mida nad peavad nüüd ainsaks võimalikuks tõeks. Tegelikult pole see midagi muud kui vanade valede vahetamine uute vastu.

Kaugused kaovad

Kanna enda mured kõik Jumala ette. Ta on ainus, kes ei mõista sind hukka!

Loe kirjutisi

Tõde

Tõde tuleb korrata niikaua, kuni leidub veel inimesi, kes tõde ei usu.

Loe luuletusi

Maine inimene

Maine inimene peab ennast ise esialgu omaenda jõududest ümber kasvatama, kuni talle vaimne abi osaks võib saada.

Kuula salvestisi

Armastuse allikas

Inimesed, kes ei usu Jumalat, ei saa armastada, sest Jumal on armastuse algallikas.

Intervjuud ja videod

Emmanuel Kirss

21.07.1923 - 20.03.2017

Emmanuel (kodanikunimega Eduard) Kirss sündis Joann ja Helena Kirsi pere viienda pojana Kanissaare külas Saaremaal.

Emmanuel õppis Petseri Vaimulikus Seminaris ning sooritas vaimuliku kutse-eksami 1948 aastal. Teda pühitseti diakoniks 4.12.1948 Pühtitsa/Kuremäe nunnakloostri Tallinna abikloostri kirikus Tallinna ja Eesti piiskop Issidori (Bogojavlenski) poolt. Preestriks pühitsemine toimus 5.12.1948 Tallinna Püha Neeva-Aleksandri peakirikus Tallinna ja Eesti piiskop Issidori (Bogojavlenski) poolt. 1964 pühitseti Emmanuel ülempreestriks Tallinna Issanda Muutmise peakirikus Tallinna ja Eesti metropoliidi Aleksius II poolt.

Kaugused

kaovad

Kanna enda mured
kõik Jumala ette.
Ta on ainus,
kes ei mõista sind hukka!

Allikas: Kaugused kaovad 1995

Igatsen

Tõeline olla!

Et olla Tõeline,
tähendab:
vaba olla igast tõekspidamisest.
Omada mingit tõekspidamist,
tähendab:
vaenulist suhtumist
teistesse tõekspidamistesse.
Vaenulikkuses ei ole aga Tõelisust.

Luuka 17:21

Jumala riik on
seespidi teie sees

Ja nii juhtuski, et Kristust, kes meile seda ütlema tuli, süüdistati jumala teotamises ja ta löödi risti. Kuid ta töö vili jäi siiski meile alles ja nüüd saavad üksikud ta vendadest hoida tema poolt näidatud teed tuiskliivast puhtana . Meil on nüüd võimalus tema poolt juhatatud teed iseenda südamest leida. Tema ju ütles, et ärge otsige väljast, vaid teadke, et Jumala riik on seespidiselt teie sees (Luuka 17:21). Samaaria naisele ütleb ta Jakobi veekaevu juures „Jumal on vaim ja kes teda teenib, see peab seda tões ja vaimus tegema.” (Joh. 4:24)

Kirjutis “Pilt tegelikkusest”

Ütlused

Ütlusi ja tsitaate Emmanuelilt
  • Tegelikkus on Tegelikkus. Inimeste ekslikud soovid ja plaanid käivad selle vastu. Ja nii sünnivadki neile kannatused, valud ja vaevad.

  • Kõige suuremad Jumala vaenlased on usufanaatikud. Nende abil on maailmas palju kurja tehtud – ketsereid tuleriidal põletatud ja teistimõtlejaid surma mõistetud – kuni tänapäevani.

  • Meie füüsiline keha on maa laen, mis sai meile omaseks pattulanguse tõttu, meie füüsilise elu elamise jaoks.

  • Tegelikkus ja tõde ei ole üks ja sama. Piltlikuilt võime öelda, et inimene on tegelikkus, foto või maaling temast on tõde, st. tõde tegelikkusest.

  • Inimesed, kes ei usu Jumalat, ei saa armastada, sest Jumal on armastuse algallikas

Jumala tahe

Sellest on valesti aru saadud, sest arvatakse, et kõik sündmused maailmas...

Usufanatism

Kõige suuremad Jumala vaenlased on usufanaatikud. Nende abil on maailmas palju...

Maailma loomisest

Piibel algab maailma loomisega ja saab öelda, et Piibli näol ongi...

Kadunud poja pühapäeval

Täna on kadunud poja pühapäev. Kuulsime loetud evangeeliumist sellest piltlikult, tähendamissõnas....

Jõuluööl

Esimeses Korintose raamatus on kirjutatud: 3:16 „Eks teie tea, et te...

Pilt tegelikkusest

Võtame piltlikuks näiteks kraadiklaasi. Sellel on olemas nullpunkt. Allpool nulli on...

Tegelikkus

Jeesus ütleb Samaaria naisele Jakobi veekaevu juures: „Jumal on Vaim ja...

Lunastus

Inimene langes pattu, süües keelatud puuvilja, õuna. Seda õuna võib võrrelda...