Maailma loomisest

Piibel algab maailma loomisega ja saab öelda, et Piibli näol ongi tegemist maailma loomise plaani ehk projektiga. Nii, nagu enne maja ehitamist tehakse projekt, nii on ka Piibel alles projekt maailma loomisloost, kus viiendal päeval loodi loom ja kuuendal inimene. Tegelikkus näitab, et praegu elame me alles loomingu viiendas päevas ja sellest räägib ka inimese enda tunnistus, et ta on ahvist arenenud. 

Jeesuse ütlus: „Minu Isa ja mina töötame tänini“

Õigem aga oleks siin öelda, et hoopis ahviks mandunud. Ahviks mandunud sellepärast, et vaadates kõike maailmas toimuvat, me Tõelise Inimese loomusest küll kuidagi rääkida ei saa. Tõeline Inimene on JeesusKristus, kelle Isaks on Jumal. Aga see Tõeline Inimene tapeti looma poolt Kolgata ristil.
Jeesuse ütlus: „Minu Isa ja mina töötame tänini,“ annab aga tunnistust sellest, et kogu looming kestab koguaeg edasi, sest areng ei peatu iialgi.
Muidugi ei ole aga Piibli loomisloos päevadega midagi tegemist. Päev tähendab siin ainult ajamõõtu, sest Jumala päev on meie maise päeva suhtes tuhat või tuhandeid aastaid pikk. Jumala jaoks ei ole aega ega ruumi! Nii peamegi ootama veel Inimeste loomist, mis alles tulemas. See aga oleneb inimloomast endast, millal ta iseenda leiab ja teadvustab, kes ta on!? Praegu uneleb aga inimloom alles patu-unes ning Inimeseks saab ta siis, kui ta sellest ärkab. Selles seisnebki surnust ülestõusmine.

Sellest kõigest olen ma palju kordi varemgi kirjutanud, et meie olemine siin maailmas oma patu-unes on võrreldav magajaga- magaja ka hingab, ta näeb unenägusid, tema süda tuksub aga ta ise on teadvuseta.
Oluline on teada ka seda, et Jumala loomingus ei ole midagi otstarbetut, vaid iga asi on omal kohal ja vajalik. Nüüd siis aga tuleb meil oodata Inimese loomise kuuendat päeva…. Olgu meil aga ka teada, et kõik see, millest siin kirjutan, käib ainult selle patuse maailma kohta. Vaimses Maailmas on kõik loomine juba olnud. Seal on ka loomad loodud aga neil puudub kiskjaloomus. Vaimses Maailmas magab lammas lõvi kaisus, seal on Jumala riik kõige puhtamal kujul.

Patune maailm on aga piltlikult öelduna valeraha, mis saab oma jõu õigelt rahalt. Sest kui poleks õiget raha, ei saaks ka olla valeraha. See näide on toodud selleks, et selgitada: kogu Elu saab olla ainult Jumalalt, sest Ta on Eluallikas- Eluseeme.

Saatan ei ole Jumalast loodud nagu mõned arvavad, vaid piltlikult öelduna on siin tegemist varjuga. See on sama kui mingi ese tekitab päikesepaistes varju. Aga kui eset ei ole, ei ole ka varju.
Kõik Looming vajab vajab meistrit, lõhkumisega saab aga ka iga loll hakkama ning selles saatanlikkus seinebki. Niisiis veelkord, ootame Inimese sündimise kuuendat päeva, ja see on meie endi teha! Meile on Jumala poolt antud vaba valik ja seepärast on ka see, mille me valime meie endi teha- kas valime Elu või hoopis surma.
Jumal on andnud meile Oma Vaimust Elu Elamiseks. Meie aga lasime ennast loomal (maol) petta, sõime mürgist puuvilja ja see saigi meile surmaks. Nii kaua kui kestavad sõjad ja tapatalgud, pole veel seda Jumala Loodud Inimest, kelle esindajaks oli ja on Jeesus Kristus.

Aga meil ei tule lähtuda mitte ristisõdijatest, vaid Jeesusest Kristusest.

Kui valime Jumala, kes saab meisse sündida ainult palve läbi, siis on see kõik meis olemas, mille loomisest Piibelis kirjutatud. Siis saavad ka meie mõõgad atradeks taotud, see ei saa aga sündida üleöö. Kuid meil tuleb sellega alustada ja mida varem seda parem! Terve maailma ümber muutumiseks võib aega minna aastatuhandeid. On avaldatud arvamust, et kristluse aeg on möödas ja temaga tuleb hüvasti jätta. Aga Tõde on see, et õiget kristlust pole veel maa peale tulnudki ja kõige suuremad kristluse hävitajad läbi aegade on olnud usurahvas ise, eesotsas ülempreester Kaifaga, kes Jeesuse risti lõi.

Kolmsada aastat võitles kristlus paganluse vastu ja kui ta lõpuks võitis, ei muutunud sisuliselt midagi. Ristisõjad ja vägivald kristluse levitamisel on vastuolus Kristuse õpetusega. Ja nüüd öeldaksegi, et kristlus toodi meile tule ja mõõgaga! Aga meil ei tule lähtuda mitte ristisõdijatest, vaid Jeesusest Kristusest.
Kahjuks ei teata ega saada isegi sellest aru, mis usk üldse on! Küsimusele:“Mis usku sa oled?“ saab tavaliselt vastuseks, et ma olen luteri usku, katoliikluse usku, õigetusku, baptisti usku või mis muud iganes. Aga on olemas ainult Üks Usk ja ainult Üks Jumal. Ja mina olen selle Ühe ja Ainsa Jumala Usku. Usk on Energia, mitte mingi tõekspidamine. Ütleb Jeesuski: „Kui teie usk oleks sama suur nagu sinepiiva, siis võiksite mägesid ümber paigutada.“

Need, kellele see jutt ei meeldi, on oma valiku teinud. Ma ei ole siin kellegi nime nimetanud. Tahan öelda, et ka mina ise ei ole mingi erand, sest olen samuti siia patusesse maailma mingitel põhjustel sündinud. Kuid minu aeg on täis ja ma olen kuuendasse päeva jõudnud, sinna kus Inimeste Loomine.

Tänu Taevale, et nüüd meil siin on kirik riigist lahutatud, ja et kirikul puudub võimalus teistkordselt Inimene risti lüüa. Meil, Inimestel peab aga puuduma soov teisi vallutada ja nii kaua kui kestavad sõjad ja inimene inimest tapab, ei ole veel Inimest!

Emmanuel Kirss
26.08.2016

Related Posts

Leave a Reply